TCM Reference

Display # 
Title Hits
An Shen Bu Xin Wan 安神补心丸 1886
Ba Zhen Wan 八珍丸 (Eight Treasures For Qi & Blood) 1801
Ba Zheng San 八正散 (Clear Damp Heat of Lower Passage) 1824
Bai He Gu Jin Wan 百合固金丸 (Lily Bulb to Preserve the Metal) 1918
Bai Zi Zi Xin Wan 柏子滋心丸 1747
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan 半夏白朮天麻丸 (Clear Upper Wind/Phlegm) 1582
Ban Xia Hou Pu Wan 半夏厚朴丸 (Descend Qi/Phlegm Stagnation) 1574
Bao He Wan 保和丸 (Preserve Harmony) 1674
Bi Ming Gan Pian 鼻敏感丸 (Allergy Season Tablet) 1823
Bu Yang Huan Wu Wan 補陽還五丸 (Wind Stroke Nourish Yang) 1796
Bu Zhong Yi Qi Wan 補中益氣丸 (Tonify the Middle & Qi) 1519
Chen Xiang Hua Qi Wan 沉香化氣丸 (Aquilaria Qi Transforming) 1540
Chuang Xiong Cha Tiao Wan 川芎茶調丸 (Wind/Cold Head Relief ) 1460
Cong Rong Bu Shen Wan 蓯蓉補腎丸 (Cistanche Kidney Tonic) 1709
Dan Shen Yin Wan 丹參飲丸 (Chest Stagnation) 1688
Dang Gui Wan 當歸丸 (Angelica Blood Tonic) 1466
Dao Chi San 導赤散 (Drain Heart Fire) 1455
Ding Chuan Wan 定喘丸 (Calm & Smooth Breath) 1436
Fu Ke Yang Rong Wan 婦科養榮丸 (Female Nutritive Tonic) 1568
Gan Mai Da Zao Wan 甘麥大棗丸 (Heart/Spirit Calm) 1535
Gui Pi Wan 歸脾丸 (Spleen & Heart Harmony) 1625
Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 (Spleen & Heart Harmony) 1676
Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正氣丸 (Agastache Qi Correcting) 1563
Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遙丸 (LivEase Plus) 1886
Jian Pi Wan 健脾丸 (Spleen Digest Aid) 1513
Jiang Ya Wan (Sedate Liver Yang & Nourish Yin) 降壓丸 1574
Jin Kui Shen Qi Wan 金匱腎氣丸 (Kidney Qi) 1538
Kwan Loong Medicated Oil (Pain relieving aromatic oil) 1344
Li Zhong Wan 理中丸 (Regulate The Middle) 1539
Ling Gui Zhu Gan Tang Wan 苓桂朮甘丸 (Warm Yang & Resolve Phlegm) 1417
Liu Jun Zi Wan 六君子丸 (Augment Qi Resolve Phlegm) 1460
Long Dan Xie Gan Wan 龍膽瀉肝丸 (Gentiana Liver-Drain) 1658
Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸 (Mild Bowel Moving Aid) 1489
Ming Mu Di Huang Wan 明目地黃丸 (Rehmannia Eye Bright) 1744
Mu Xiang Shun Qi Wan 木香順氣丸 (Moving Digestive Qi) 1759
Ning Suo Wan 寧嗽丸 (Transform Phlegm/Cough) 1512
Nuan Gong Yun Zi Wan 暖宮孕子丸 (Fertility Enhancing ) 1587
Ping Wei San Wan 平胃散丸 (Calm Stomach) 1620
Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 (Eye Bright Nourish Liver) 1489
Qing Qi Hua Tan Wan 清氣化痰丸 (Clear Dampness &Transform Phlegm) 1661
Run Chang Wan 潤腸丸 (Lubricate Downward Moving) 1409
Sang Ju Yin Wan 桑菊飲丸 (Clear Wind Heat) 1655
Shan Zha Jiang Zhi Wan 山楂降脂丸 (Hawthorn Cholesterol Fighter) 1520
Shen Ling Bai Zhu San 參苓白朮散 (Absorption & Digestion) 1545
Sheng Hua Tang Wan 生化湯丸 (Invigorate Blood & Warm Meridians) 1626
Sheng Mai San 生脈散 (Generate The Pulse) 1403
Shi Quan Da Bu Wan 十全大補丸 (All-Inclusive Great Tonic) 1570
Shu Gan Wan 舒肝丸 (Relax Liver Qi) 1782
Si Wu Wan 四物丸 (Four Herb Nourish Blood) 1473
Suan Zao Ren Wan 酸棗仁丸 (Insomnia Helper) 1564
Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 (Blood Tonify & Circulate) 1509
Tian Ma Gou Teng Wan 天麻勾藤丸 (Sedate Liver Wind/Yang) 1513
Tian Ma Wan 天麻丸 (Sedate Liver Yang & Tonify Yin) 1527
Tian Qi Du Zhong Wan 田七杜仲丸 (Strong Low Back & Joint) 1809
Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 (Heaven King's Gift For The Heart) 1741
Tong Jing Wan 痛經丸 (Period Ease) 1602
u Dai Pian (Stop Discharge Tablet) 愈 帶 片 1428
Wei Xue Ning Wan 維血寧丸 (Blood Platelet Tonic) 1483
Wen Dan Tang Wan 溫膽湯丸 (Warm Mense & Tonify Blood) 1478
Wen Jing Tang Wan 溫經湯丸 (Damp & Puffy Relief) 1496
Wu Ling San 五苓散 (Fluid Metabolism Aid) 1358
Wu Pi Yin Wan 五皮飲丸 (Toxic Heat Clear) 1471
Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君丸 (Phlegm/Dampness Relief With Raising 1438
Xiang Sha Yang Wei Wan 香砂養胃丸 (Sooth Stomach & Digestion) 1380
Xiao Chai Hu Tang Wan (Exterior/Interior Harmonizer) 小柴胡湯丸 1402
Xiao Ke Ning Wan 消渴寧丸 (Tonify Pancreas & Spleen) 1530
Xiao Yao Wan 逍遙丸 (Free & Easy Wanderer) 1676
Xue Fu Zhu Yu Wan 血府逐瘀丸 (Decongest the Blood Mansion) 1754
Yin Qiao Wan 銀翹丸 (Honeysuckle Detox) 1443
You Gui Wan 右歸丸 (Right Side Yang Tonic) 1455
Zhong Gan Ling Wan 重感靈丸 (Flu Season Shield) 1440
Zuo Gu Shen Jin Tong Wan 坐骨神經痛丸 (Sciatica Enemy) 1459
Zuo Gui Wan 左歸丸 (Left Side Yin Tonic) 1451